Ten artykuł ma 151 słów.

Czym jest licencja?

Nie ma żadnego górnego limitu dodawania kont użytkowników w serwisie. Jeśli masz 10 000 pracowników, a 300 licencji, to możesz bez większego problemu dodać wszystkich. Nie ma też problemu z ewentualną rotacją poprzez usuwanie / zmienianie kont. Te czynności są dozwolone tak długo, jak nie wypływają negatywnie na cały serwis.

Po dodaniu użytkownika trzeba przypisać licencję, co będzie widoczne jako czerwony kwadrat przy nazwie użytkownika. Po wybraniu użytkownika wystarczy nacisnąć “Dodaj licencję” w oknie podglądu. W przypadku, gdy trzeba to przyspieszyć, można kliknąć “Dodaj licencje dla widocznych pracowników” - jest to poniżej aktualnej listy pracowników. Jeśli zaczniesz filtrować np. za pomocą tagów, to licencje zostaną dodane tylko dla osób z danym tagiem.

Jeśli usuniesz licencję, to dana osoba w tym momencie:

Licencję dobrze jest zabrać w momencie, gdy pracownik zostaje zwolniony, bo wtedy można przypisać licencję komuś innemu.