Ten artykuł ma 100 słów.

HTTP API

Wszystkie opisane elementy CLI to warstwa abstrakcji nad protokołem http. Po wejściu na https://github.com/okkoala/cli można zobaczyć wszystkie odniesienia do tego, która funkcja CLI odpowiada któremu czasownikowi (np. GET, POST, PUT, DELETE, etc.) do którego endpointu http.

Są dwie rzeczy potrzebne do zrozumienia całości:

Znając te założenia projektowe można odczytac treść pliku https://github.com/okkoala/cli/blob/main/api.js.

Odczytując nazwę danej funkcji można sprawdzić w jaki sposób działa i napisać kod swojego programu w zasadniczo dowolnym języku programowania, w którym można komunikować się przez http.