Ten artykuł ma 315 słów.

Jak okKoala wysyła maile?

Trzeba odróżnić trzy moduły, analogia będzie gastronomiczna:

Scheduler odbiera zamówienie poprzez mechanizm tworzenia kampanii. Wybierając grupę docelową, godzinę wysyłki, szablon itp. administrator zamawia daną kampanią phishingową. Na tym etapie następuje wstępna walidacja, która sprawdza uprawnienia osoby, która zgłasza potrzebę kampanii. Stąd: jeśli administrator zaplanuje kampanię, a potem straci uprawnienia, to zaplanowana kampania normalnie się odbędzie.

CRON wykonuje się możliwie najpóźniej, ale jeszcze przed zaplanowaną kampanią. Na około 15 minut przed planowanym startem, zaczyna on od zablokowania edycji kampanii. Następnie przelicza zamówienie kampanii na konkretny zestaw maili. Dlaczego? Ponieważ zgłoszenie typu “wyślij do wszystkich z grupy HR za tydzień” jest powiązane z daną grupą i przez tydzień może nastąpić pewna roszada w przydziale pracowników. Teoretycznie rzecz biorąc, moża zgłosić kampanię do nowo stworzonej grupy pracowników, a dopiero potem przypisać do niej konkretne adresy - jest to jednak życie na krawędzi.

Sender jako jedyny ma możliwość wysyłki maili ze wszystkich adresów - reszta systemu okKoala nie ma takiego mechanizmu. Wybiera on przygotowaną kolejkę maili do wysyłki i zaczyna je iterować. Co 3 minuty dla każdego konta wysyłkowego następuje wyliczenie kolejki i wysyłka zgodnie z ustalonym limitem wysyłki (najczęściej 1/s). Sender nie widzi aktualnych aktualnych danych pracowników, ale to co wyliczył CRON. Wynika z tego, że zmiana danych pracownika w trakcie / po wysyłce nie wpłynie na stan wysyłki. Bieże się to z łatwiejszego zarządzania spójnością, izolacją danych faktycznie wysyłanych od tych faktycznych w systemie (datowanie wstecz, nadpisywanie wstecz itd.).

Podsumowanie specjalnych wypadków: