Ten artykuł ma 231 słów.

Katalogi

Można używać zamiennie następujących synonimów: katalog, katalog firmy, organizacja, tenant, konto firmy etc. Jest to wydzielona jednostka serwisu, która ma swoich pracowników, administratorów, kampanie, zweryfikowane domeny i ustawienia.

Organizacja powinna używać jednego katalogu, o ile:

Jeśli zachodzi przynajmniej jedna przesłanka wymieniona powyżej, należy podzielić zarządzanie na min. 2 katalogi, w ramach których można w dowolny sposób podzielić się dostępem administratora. Można zrobić tak, że będzie jedno konto globalnego administratora dla dwóch katalogów, a każdy katalog będzie miał swój zbiór administratorów użytkownika. Można też zrobić całkowite rozdzielenie katalogów, żeby żadej użytkownik nie był jednocześnie w dwóch katalogach. Takie decyzje muszą zapaść w opaciu o:

Aby zapewnić porządek, trzeba stworzyć taki zbiór katalogów, do których jeden, szeregowy pracownik nie będzie podłączony do kilku katalogów jednocześnie. Będzie wtedy otrzymywał po jednej kampanii phishingowej z każdego katalogu, co spowoduje przeciążenie skrzynki pracownika i chaos w zakresie organizacji.

W ramach najwyższego tieru wsparcia (Profesjonalny), można planować łączenie / rozdzielanie danych między katalogami z wykorzystaniem prac obsługi serwisu.