Ten artykuł ma 287 słów.

Przykłady użycia okKoala CLI

GetCompanyName

Jeśli jesteś zalogowany w konsoli, możesz upewnić się, że jesteś zalogowany do właściwej firmy. Użyj polecenia koala GetCompanyName - wyświetla nazwę firmy, do której jesteś zalogowany.

Jeśli nie widzisz prawidłowej nazwy:

Dzięki poleceniu koala WeakestLink dowiesz się, co i kiedy robili użytkownicy. W wersji przetworzonej, jako tabela - zastawienie, jest to widoczne tutaj: https://okkoala.com/app#/company/weakest-links

ListAudits

Wszystkie polecenia typu List-* pozwolą na pobranie iterowalnej informacji. ListAudits wyświetli listę kampanii, jako listę obiektów z bazy. Dlaczego ta lista może różnić się od listy w wersji webowej? Zobacz następną komendę.

ArchiveAudit

Jeśli pewne kampanie zostały założone testowo, albo w wyniku pomyłki zostały anulowane, możesz je zarchiwizować. Lista zarchiwizowanych kampanii jest dostępna cały czas, również w wersji webowej, ale administrator uznał je za “nieprezezentatywne”. Jeśli chcesz zarchiwizować kampanię, możesz to zrobić pomocą ArchiveAudit. Aby zobaczyć wymagane parametry użyj koala help ArchiveAudit. Zobaczy, że potrzebujesz parametru id_audit oraz archived. Możesz zatem napisać coś takiego: koala ArchiveAudit --id_audit 625 --archived 1.

GetReport

Jeśli chcesz pobrać dane z raportu na przyszłość (zasada okKoala: no-vendor-lock), możesz użyć komendy koala GetReport --id_audit 625.

AddDataRecord

Ta komenda pozwoli na dodanie nowego użytkownika: AddDataRecord --last_name "A" --first_name "B" --email "C" --type "o365"

Wartość pola –type może przyjąć wartość “o365” (logowanie Microsoftem) albo “email” (logowanie na konto mailowe).

GetEmployeeData

Ta komenda pozwoli pobrać informacje o aktualnym użytkowniku, jaki użyje platforma podczas procesowania w widoku szkoleniowym.

ReadMyData

Komenda ReadMyData pozwala przeczytać wszystkie dane pracowników.

ReadMyTags

Komenda ReadMyTags pobierze informacje na temat wszystkich grup / tagów w obrębie danej organizacji.