Ten artykuł ma 256 słów.

Role w organizacji

W ramach jednej organizacji każdy użytkownik może mieć jedną z następujących ról:

Nazwa roli Oznaczenie kodowe Funkcja
Administrator globalny ga Wszystkie uprawnienia w ramach jednego katalogu
Administrator użytkowników user_admin Może wszystko z wyjątkiem edycji / wpływania na administratora globalnego
Administrator kampanii campaign_admin Może tworzyć kampanie, automatyzację oraz zarządzać pracownikami
Administrator danych data_admin Może dodawać pracowników
Audytor auditor Dostęp na zasadzie: tylko do odczytu
Pracownik emp Dostęp do szkolenia
Reactions API* reactions Jest nadawane po kliknięciu w link phishingowy

Czym jest rola Reactions API?

Niezależnie od posiadanych uprawnień, Koala będzie wydawać kodową rolę “reactions” dla każdego po kliknięciu w link na czas sesji w przeglądarce. Dla użytkownika nie ma to większego znaczenia, ponieważ pozwala to jedynie zapisywanie informacji jak: osoba X próbowała wielokrotnie podawać swoje hasło. Jeśli administrator Koali dostanie maile phishingowego i kliknie w link, to będzie wydana ta rola, aby nikt po wejściu na skrzynkę / przechwyceniu komunikacji poza zasięgiem serwisu, nie mógł używać dostępu administracyjnego.

Jak przydzielać role w systemie?

W ramach jednego katalogu dobrze mieć jedno konto główne dla głównego administratora na poziomie “ga”, a każdy kolejny administrator powinien mieć jak najmniejsze uprawnienia. Rola audytor jest używana wtedy, gdy w czasie obslugi incydentu RODO zewnętrzny podmiot (np. UODO) chce ocenić sposób używania narzędzia. Rola te może być też użyta do audytu wewnętrznego.

Czy administrator systemu powinien mieć licencję?

Nie ma takiej potrzeby, można zrobić zapasowe konto administratora globalnego, na wszelki wypadek. Można też zrobić dodatkowe konto bez logowania z użyciem M365 w trybie audytora, żeby wdrożyć zewnętrzne raportowanie za pomocą udostępnionego interfejsu API.